logo
Regulamin serwisu

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO  

STOLICAKOCIEWIA.PL

  

 

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Firmę Stolicakociewia.pl, Os. Ks. Szumana 5/40, 83-200 Starogard Gdański, zwaną dalej Operatorem, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego stolicakociewia.pl. Usługa ta polega na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów na stronach  portalu w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, komentowania artykułów umieszczanych w portalu oraz umieszczania wpisów na forum portalu.

§ 2.

1. Dostęp do portalu stolicakociewia.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

2. Użytkownicy, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym (dokonali procedury rejestracji) stolicakociewia.pl mogą używać na stronach  portalu zarezerwowanych dla nich, unikalnych loginów.

3. Operator może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na Forum i pod artykułami od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu stolicakociewia.pl

 § 3.

1. Użytkownik portalu stolicakociewia.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach portalu.

3. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 4.

Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na  portalu  stolicakociewia.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety internetowej (netykiety) oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

§ 5.

Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  stolicakociewia.pl komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). 

§ 6.

Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na stronach stolicakociewia.pl komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),  propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) i propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.). 

§ 7.

Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu stolicakociewia.pl komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

§ 8.

Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu  stolicakociewia.pl przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.

§ 9.

1. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w § 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na portalu  stolicakociewia.pl  przez osoby naruszające w sposób notoryczny postanowienia § 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu.

2. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie portalu stolicakociewia.pl  przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Operatora  zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień § 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora portalu stolicakociewia.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

§ 10.

Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu stolicakociewia.pl  innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 11.

Operator  dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu stolicakociewia.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§ 12.

Operator  zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum stolicakociewia.pl oraz możliwości komentowania artykułów na portalu stolicakociewia.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

§ 13.

Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach portalu stolicakociewia.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w wydaniu gazetowym „StolicaKociewia.pl".

§ 14.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

Akty prawne:

  • Kodeks Cywilny - Dziennik Ustaw z 18 maja 1964 poz. 93

  • Kodeks Karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

  • Ustawa o języku polskim - Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999 z dnia 7 października 1999 r.

  • Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)

  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - Dz.U. 2005 Nr 179 poz.1485 z dnia 29.07.2005 r.

  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. 1994 nr 24 poz.83, z dnia 4.02.1994 r.

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu© STOLICAKOCIEWIA.pl 2012-2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin serwisu. Projekt: Paweł Brzycki.